Welkom

HarmonieZorg B.V. is een thuiszorgorganisatie die in 2011 is opgericht. Ons doel is het bevorderen van zelfstandigheid bij cliënten met beperkingen, zodat ze zo lang mogelijk met ondersteuning kunnen blijven functioneren in hun eigen vertrouwde omgeving. Onze hulp- en dienstverlening wordt afgestemd op de behoeften van de cliënt, deze worden in overleg regelmatig getoetst en geëvalueerd. Transparant, helder en duidelijk werken naar aanleiding van de gemaakte afspraken zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

HarmonieZorg  kan hulp bieden op de volgende punten:

  • Huishoudelijke ondersteuning,
  • Persoonlijke verzorging of verpleging,
  • Opvoedingsondersteuning,
  • Individuele activering,
  • Individuele ondersteuning,
  • Sociale activering,
  • Dagopvang en ondersteuning voor mensen die in het isolement zijn geraakt,
  • Opvoedingsondersteuning bij het opvoeden van de kinderen,
  • Gezinsbegeleiding,
  • Re-integratie.