Thuiszorg

Thuiszorg

1 mei 2011 Uit Door cturgut

HarmonieZorg is een thuiszorgorganisatie die in 2011 is opgericht met als doel om mensen met (chronisch-) lichamelijke-, pychische-, psychosociale, sociale-en of verstandelijke beperkingen zo lang mogelijk met ondersteuning zelfstandig kan blijven functioneren in eigen omgeving waarin ze zich thuis voelen ter voorkoming van opnames.

Het vergroten van de kwaliteit van het leven en het bevorderen van zelfstandigheid en maatschappelijke participatie zijn hierbij onze doelstelling. Om dit te kunnen realiseren is het van groot belang dat er rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond van de client(en) en de persoonlijke situatie.

Onze hulp en-dienstverlening wordt afgestemd op de behoeften van de clienten, deze worden in overleg regelmatig getoetst en gevalueerd. Transparant, helder en duidelijk werken naar aanleiding van gemaakte afspraken zijn hierbij de belangrijkste aandachtspunten. HarmonieZorg wil een zichtbare bijdrage leveren aan de verbetering of behoud van de kwaliteit van leven van clienten in hun eigen woon-leefomgeving.

Onze uitgangspunten zijn:

  • respect voor de mens;
  • deskundige en gemotiveerde medewerkers;
  • kwalitatief hoogwaardig zorg-, hulp en dienstverlening bieden;
  • een bedrijfsmatige gestuurde en resultaatgerichte organisatie zijn;
  • actief deelname aan de ontwikkelingen in de samenleving;
  • positie innemen bij de ontwikkeling in de samenleving.

HarmonieZorg wil vertrouwd, betrouwbaar en zorgzaam zorg leveren door vakbekwame proffessionals met aandacht voor uw persoonlijke situatie. We willen stabiele en integere zorgaanbieder zijn ondersteund door een prettig en menselijke zorgklimaat.

Wij stellen alles in het werk om de zorg door een vaste persoon te laten verzorgen, steeds ander gezicht is niet bevordelijk. De behoeften, vragen en wensen van de client en clienttevredenheid staan centraal. De vraag van de client is leidend , deze bepaalt de inhoud en vorm van de zorg-, hulp- en dienstverlening.

HarmonieZorg vindt de wachtlijsten in de zorg niet meer van deze tijd, daarom streeft HarmonieZorg er naar om uw zorgaanvraag binnen korte termijn te organiseren.

HarmonieZorg wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de gezondheid en de zelfredzaamheid en welzijn van elke client.

HarmonieZorg wil een alerte organisatie zijn daarom worden ontwikkelingen in de samenleving vroegtijdig door HarmonieZorg gesignaleerd. Daarbij wordt gekeken of deze ontwikkellingen tot een vernieuwing en/of versterking van het zorg-,hulp-of dienstaanbod kunnen leiden. We streven naar samenwerking met beroepsbeoefenaren op het gebied van zorg-,hulpverlening en diensten.

De Indicatie van Zorgloket is uw toegansbewijs. Deze indicatie kan aangevraagd worden door u zelf, uw huisarts, een familielid, een vriendin, zorginstellingen etc..