Maatschappelijke Deelname (MDV)

Het verhogen van de maatschappelijke participatie.

Programma’s die erop gericht zijn mensen te activeren, zoals een op het individu aangepast activiteitenaanbod bij mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, of gericht op het voorkomen van psychosociale problemen bij mensen, of gericht op het opnieuw activeren van werklozen en bijstandgerechtigden.

Voorbeeld: samen met anderen koffie drinken, knutselen, schilderen, tuinieren, computeren, koken, bingo enz.