Wie zijn wij

HarmonieZorg is een thuiszorg organisatie die mensen op diverse leefgebieden kan ondersteunen en/of begeleiden voorbeelden hiervan zijn: Huishoudelijke verzorging, dagopvang (zowel individueel als groep), individuele zorg en ondersteuning, activerende en ondersteunende begeleiding, gezinsbegeleiding en re-integratie. Onze dienstverlening wordt afgestemd op de behoeften van de cliënten, deze worden in overleg regelmatig getoetst en geëvalueerd. Transparant, helder en duidelijk werken naar aanleiding van gemaakte afspraken zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Tijdens de gesprekken tussen cliënten en de zorgconsulent worden de eerste analyse van de ondersteuning gemaakt die we kunnen bieden, n.a.v. hiervan wordt een zorgplan opgesteld samen met de cliënt(en). Hierin staan afspraken over het aantal uren, aantal dagdelen dat hulp en of ondersteuning geboden moet worden, wat de inhoud van de hulp moet zijn, werkzaamheden die verricht moeten worden etc. Nadat deze afspraken op papier zijn gezet worden ze getekend door betrokken partijen.

Er zullen periodieke evaluatie momenten ingepland worden tussen cliënt en medewerker. Ook zal er vanuit het management, directie gesprekken plaats vinden met de cliënten en medewerkers over het verloop van geboden hulp en of ondersteuning.