Doel

Ons doel is het bereiken dat mensen met lichamelijke, (chronisch) psychische, psychosociaal en of verstandelijke beperkingen zo lang mogelijk met ondersteuning zelfstandig kan blijven functioneren in de omgeving waarin zij zich thuis voelen. Het vergroten van de kwaliteit van het leven en het bevorderen van de zelfstandigheid en maatschappelijke participatie zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Om dit te kunnen realiseren is het van groot belang dat er rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond en de persoonlijke situatie van de cliënt.

HarmonieZorg kan hulp bieden op de volgende punten:

  • Huishoudelijke ondersteuning in de thuis situatie
  • Opvoedingsondersteuning bij het opvoeden van kinderen
  • Individuele ondersteuning bij mensen die achterstand hebben in de maatschappij, dit kunnen psychische, lichamelijke, en of verstandelijke achterstanden zijn
  • Dagopvang en ondersteuning voor mensen die in een isolement zijn geraakt
  • Activerende en ondersteunende begeleiding zowel individueel als voor groep
  • Gezinsbegeleiding
  • Re-integratie