Kwaliteitsbeleid

Het algemene kwaliteitsbeleid van HarmonieZorg is gericht op:

  • De betrokkenheid van de directie en de hele organisatie m.b.t. de cliënt vraagstukken.
  • De behoeften, vragen en wensen van de cliënt en cliënttevredenheid staan centraal.
  • Vraaggestuurde zorg, dat wil zeggen zorg op niveau die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is.
  • De organisatie voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen- en wettelijke eisen.
  • De organisatie stelt voldoende middelen en personeel beschikbaar om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.
  • Er wordt gestreefd naar voortdurende verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagement systeem en de kwaliteit van informatie, registratie en gegevensbeveiliging.