Missie

Zorg is iets dat je met een gerust gevoel uit handen wil geven

Ieder mens heeft er behoefte aan dat wanneer het even niet goed gaat dat de opvang in handen is die voor u vertrouwd is. Bekende gezichten, vertrouwde handen en mensen die eigen taal spreken leveren persoonlijke en professionele hulp. Uitgangspunt is dat u mede bepaald wat de zorg inhoudt. Samen zullen we steeds op zoek gaan naar de mogelijkheden in uw leven en de ondersteuning die hierbij nodig is.

HarmonieZorg laat zich bij al haar activiteiten leiden door de specifieke vraag van elke cliënt. Die vraag beantwoordt HarmonieZorg met deskundige en zo nodig met vernieuwende zorg-, hulp- en dienstverlening gedurende alle levensfasen. Zo levert HarmonieZorg een wezenlijke bijdrage aan de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welzijn van elke cliënt in diens eigen woon- en leefomgeving.