Transparant / Deskundig / Vertrouwend

Welkom

HarmonieZorg is een sinds 2011 actief in de zorgverlening. Het doel van HarmonieZorg is het bevorderen van zelfstandigheid bij cliënten met beperkingen, zodat de cliënten zo lang mogelijk met ondersteuning kunnen blijven functioneren in hun eigen vertrouwde omgeving. De geboden hulp- en dienstverlening wordt afgestemd op de behoeften van de cliënt, waarna het regelmatig getoetst en geëvalueerd wordt. 

Transparant, deskundig en vertrouwend werken naar aanleiding van de gemaakte afspraken zijn hierbij belangrijke aandachtspunten

HarmonieZorg is HKZ gecertificeerd, een certificaat waar wij trots op zijn. Dit certificaat toont aan dat wij voldoen aan vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. 

HKZ-FINAL