AKJ-Vertrouwenspersoon

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst binnen HarmonieZorg. 

Wat kan de vertrouwenspersoon doen?                                     
Het kan gebeuren dat ontevredenheid is over de geboden hulp. Allereerst zal in gesprek gegaan moeten worden met HarmonieZorg, mochten geen oplossingen gevonden worden, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luistert AKJ naar het verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon het verhaal altijd serieus nemen. Vervolgens zal advies worden gegeven over de rechten. 


Contact AKJ

  • 088 – 555 100
  • info@akj.nl  
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.