doel

Het doel van HarmonieZorg is het bereiken van zelfredzaamheid en zelfstandigheid (met ondersteuning) bij mensen met lichamelijke, (chronisch) psychische, psychosociaal en of verstandelijke beperkingen. Zodat zij zo lang mogelijk kunnen blijven functioneren in de omgeving waarin zij zich thuis voelen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn; het vergroten van de kwaliteit van het leven en het bevorderen van de zelfstandigheid en maatschappelijke participatie. Om dit te kunnen realiseren is het van groot belang dat rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond en de persoonlijke situatie van de cliënt.