gezinsondersteuning

Voorlichting, advies en hulp aan ouders en opvoeders bij opvoedingsvragen en problemen; hulp bij het grootbrengen van een kind. Problemen ter voorkoming van problemen in de opvoeding en/of ontwikkeling van kinderen, of om deze problemen op te lossen en ter versterking van de draagkracht en competenties van ouders en opvoeders.