Governancecode zorg

HarmonieZorg baseert haar bestuur en toezicht op de zorgbrede Governancecode. Hiermee sluit HarmonieZorg aan op de landelijke richtlijnen voor een goed bestuur en toezicht en draagt bij aan het maatschappelijk vertrouwen in goede zorg.

 

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgt HarmonieZorg zeven principes die breed gedragen worden in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

 

De Governancecode Zorg is hier in te zien.