klachtenreglement

Klachten
Heeft u een klacht? Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk en dit betekent dat onze zorgverlening niet altijd foutloos verloop of niet volgens uw verwachtingen. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de zorgverlening van HarmonieZorg, dan kunt u beroep doen op onze klachtenreglement. Wij zullen alles aan uw klacht doen om het op te lossen. Ons klachtenformulier vindt u hier


Onafhankelijke klachtenfunctionaris
HarmonieZorg is aangesloten bij het onafhankelijk orgaan Klachtenportaal Zorg, dit orgaan behandelt klachten die worden ingediend over de geleverde zorg van een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u uw klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg. U wordt dan doorverwezen naar het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg.

De klachtenregeling is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing. Deze klachtenregeling voldoet aan de gestelde eisen in de Wkkgz en het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. U kunt het klachtenreglement hier downloaden.

Onafhankelijke geschillencommissie
Indien u niet tevreden bent over de oplossing en behandeling van de klacht, kunt u de klacht laten voorleggen aan een erkende geschillencommissie. Hier kunt u uw geschil indienen, u wordt doorverwezen naar de website van de geschillencommissie KPZ.

HarmonieZorg is aangesloten bij de Geschilleninstantie KPZ en voldoet daarmee aan de eis uit de Wkkgz om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie en is verplicht zich te conformeren aan de uitspraken van de Geschillencommissie KPZ. Het geschillenreglement kunt u hier vinden.