Visie

HarmonieZorg laat zich bij alle activiteiten leiden door de specifieke vraag van elke cliënt. 

Deze vraag beantwoordt HarmonieZorg met deskundigheid en met vernieuwende zorg-, hulp- en dienstverlening gedurende alle levensfasen. HarmonieZorg neemt de cliënt serieus als mens en zorgt samen met de cliënt voor een behandeling die hierbij past. Zo levert HarmonieZorg een wezenlijke bijdrage aan de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welzijn van elke cliënt in diens eigen woon- en leefomgeving. HarmonieZorg staat midden in de maatschappij en reageert alert op allerlei relevante ontwikkelingen die zich voordoen en conformeert zich aan wet- en regelgeving